Translate

BiohumusasEkologiška, natūrali organinė trąša be cheminių priedų – sliekų mėšlas.

II kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai. Neskirta vartoti žmonių bei gyvūnų maistui-pašarui.

Biohumusas praturtina dirvos struktūrą, pagyvina dirvožemio aktyvumą, didina augalų atsparumą įvairiems veiksniams ir ligoms, palengvina augalų įsišaknijimą, prigijimą, paspartina vystimąsi, leidžia gauti iki 100 proc. gausesnį derlių. Biohumuse gausu maistingųjų medžiagų: azoto (N), fosforo (P), kalio (Ka), mikroelementų: geležies (Fe), kalcio (Ca), magnio (Mg), vario (Cu), boro (B). Biohumusu dirva suaktyvinama 3-5 metams, bekvapis, neturi piktžolių sėklų, puiki priemonė nualintai dirvai atstatyti. Naudojant biohumusą nereikia papildomai tręšti.

Naudojimo rekomendacijos:
Dirvos gyvybingumui aktyvinti, daržovėms lysvėse: 0,5-1litro/1 kv.m. biohumuso sumaišyti su žemės sluoksniu, po to palaistyti.
Sėkloms daiginti ir daigams auginti: sumaišyti 1 dalį biohumuso ir 4 dalis dirvožemio.
Daržovių ir gėlių persodinimui: sumaišyti 1 dalį biohumuso ir 4 dalis dirvožemio.
Vaismedžiams, uogienojams (braškėms), dekoratyviniams augalams, kambarinėms gėlėms tręšti: 0,5 litro biohumuso paskleisti aplink augalą įmaišant į dirvožemį.
Lauko kultūrų dirvos tręšimui (bulvės, kviečiai ir kt.): 2-3 tonas biohumuso išbarstyti 1 hektare.

Sudėtis: 100 proc. biohumuso. 
Rūgštingumas: pH 6,5-8 
Drėgnumas: 40-50 proc.


Gamintojas: „Navickų Ūkis“, LT 40-39-001. Alksnėnų km. Vilkaviškio raj. Mob. tel. +37061045317, El. p.: navicku.ukis@gmail.comBIOHUUMUS 100%Biohuumus e vihmaussisõnnik on ökoloogiline, looduslik, orgaaniline väetis ilma keemiliste lisanditeta.


Biohuumus rikastab mulla struktuuri, elavdab mulla aktiivsust, suurendab taimede vastupanuvõimet erinevatele ilmastikutingimustele ja haigustele, kergendab taimede juurdumist, kiirendab kasvu, lubab suurendada saagikust kuni 100 %. Biohuumus sisaldab rohkesti toiteaineid: lämmastikku (N), fosforit (P), kaaliumi (K), mikroelemente: rauda (Fe), kaltsiumit (Ca), magneesiumi (Mg), vaske (Cu), boori (B). Biohuumus on lõhnata, parendab mullaviljakust 3-5. aastaks, ei sisalda umbrohuseemneid, on suurepärane abivahend mulla kasvujõu taastamiseks. Biohuumuse kasutamisel täiendavalt väetada ei ole vaja.

Kasutusjuhend:
Peenrataimede kasvatamisel mulla kasvujõu suurendamiseks: segada 0,5-1 liitrit/1 m² biohuumust mullaga ja kasta.
Seemnete idandamiseks ja istikute kasvatamiseks: segada 1 osa biohuumust ja 4 osa mulda.
Köögivilja- ja lilletaimede istutamiseks: segada 1 osa biohuumust ja 4 osa mulda.
Viljapuude, marjapõõsaste ja -taimede (aedmaasikate), ilutaimede ja toalillede väetamiseks: panna 0,5 liitrit biohuumust taimede ümber ja segada mullaga.
Põllukultuuride (kartul, nisu jms) kasvatamisel mullaviljakuse suurendamiseks: 2-3 tonni hektarile.

Koostis: 100 % biohuumus. Happesus: pH 6,5-8. Niiskus: 40-50 %.
Tootja: Navickų Ūkis, Alksnėnai küla, Vilkaviškise rajoon.

Mobiil: +37061045317, e-post: navicku.ukis@gmail.comVERMICOMPOST 100%Eco-friendly, natural, organic and chemical-free manure (vermicompost)

                                                                                         
Vermicompost enriches soil structure, revitalizes the soil, increases plant resistance to various factors and diseases, facilitates rooting process, prevents wilting, accelerates plant growth and boosts yield up to 100%. Vermicompost is rich in nutrients: nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (Ka), and microelements (iron (Fe), calcium (Ca), magnesium (Mg), copper (Cu), boron (B)). The revitalizing effects of vermicompost last for 3-5 years. This manure has no odor and contains no weed seeds. It is perfect for soil restoration in case of soil exhaustion. There is no need for additional fertilizing if vermicompost is used.

Application instructions:
Soil revitalization and vegetable cultivation in beds: 0.5-1l/ 1m2. Mix vermicompost with a layer of soil, then water.
Seed germination and shoot growth: mix vermicompost and soil in proportion of 1:4.
Replanting vegetable and flowers: mix vermicompost and soil in proportion of 1:4.
Fertilization of fruit trees, berry-producing shrubs (strawberry), decorative plants and houseplants: spread 0.5 liter of vermicompost around the plant and mix it with the soil.
Fertilization in crop farming (potato, wheat, etc.): 2-3 tons of vermicompost per hectare.

Composition: vermicompost 100%. Acidity: pH 6.5-8. Moisture content: 40-50%.

Manufacturer: Navickai Farm, Alksnėnai Village, Vilkaviškis District, Lithuania.
Mobile phone: +370 610 45317, e-mail: navicku.ukis@gmail.com

BIOHUMUSS 100 %Ekoloģisks, dabīgs organisks mēslošanas līdzeklis bez ķīmiskām piedevām - slieku mēsli.


Biohumuss bagātina augsnes struktūru, atjauno augsnes aktivitāti, palielina augu izturību pret dažādiem faktoriem un slimībām, atvieglina augu apsakņošanās, ieaugšanu, veicina attīstību, ļauj iegūt līdz 100 procentiem lielāku ražu. Biohumusā daudz barības vielu: slāpekļa (N), fosfora (P), kālija (Ka), mikroelementu: dzelzs (Fe), kalcija (Ca), magnija (Mg), vara (Cu), bora (B). Ar biohumusu augsne tiek aktivizēta uz 3-5 gadiem, tas ir bez smaržas, nesatur nezāļu sēklas, ir lielisks līdzeklis noplicinātas augsnes atjaunošanai. Izmantojot biohumusu, papildus mēslošana nav nepieciešama.

Lietošanas ieteikumi:
Augsnes dzīvīguma aktivizēšanai, dārzeņiem dobēs: 0,5 litrus biohumusa uz l m2 zemes sajaukt ar augsnes slāni un aplaistīt.
Sēklu diedzēšanai un dēstu audzēšanai: sajaukt 1 daļu biohumusa un 4 daļas augsnes.
Dārzeņu un puķu pārstādīšanai: sajaukt 1 daļu biohumusa un 4 daļas augsnes.
Augļu koku, ogulāju (zemeņu), dekoratīvo augu, istabas puķu mēslošanai: 0,5 litrus biohumusa izkliedēt ap augu, iestrādājot augsnē.
Lauka kultūru augsnes mēslošanai (kartupeļi, kvieši u.c.): 2-3 tonnas uz hektāru.

Sastāvs: 100 % biohumusa. Skābums: pH 6,5-8 Mitrums: 40-50 %.

Ražotājs: „Navickų Ūkis”, Alksnėnų km. Vilkaviškio raj., Lietuva
Mob. tālr. +37061045317, e-pasts: navicku.ukis@gmail.com
Биогумус, 100%Экологически-чистое, натуральное минеральное удобрение без химических добавок – переработанный червями навоз.


Биогумус обогащает структуру почвы, улучшает ее активность, повышает устойчивость растений к различным факторам и болезням, облегчает укоренение, приживаемость растений, ускоряет рост, позволяет получить до 100% больше урожая. Биогумус богат питательными веществами: азотом (N), фосфором (Р), калием (Ка), микроэлементами: железом (Fe), кальцием (Са), магнием (Mg), медью (Сu), бором (В). Биогумус повышает активность почвы на 3-5 лет, не имеет запаха, не содержит семян сорняков, отличное средство для восстановления истощенной почвы. При использовании биогумуса дополнительные удобрения не требуются.

Рекомендации по использованию:
Для повышения жизнеспособности почвы на овощных грядках: 0,5-1 л/1 кв. м. биогумуса смешать со слоем земли и полить.
Для проращивания семян и выращивания рассады: 1 часть биогумуса смешать с 4 частями почвы.
Для пересадки овощей и цветов: 1 часть биогумуса смешать с 4 частями почвы.
Для удобрения деревьев, ягодных кустов (клубники), декоративных растений и комнатных цветов: 0,5 л биогумуса рассыпать вокруг растения, смешав с почвой.
Для удобрения почвы под полевые культуры (картофель, пшеницу и др.): 2-3 тонны на гектар.

Состав: 100% биогумуса. Кислотность: pH 6.5-8. Влажность: 40-50%          

Производитель: «Навицку укис», дер. Алксненай, Вилкавишский р-н.
моб. тел. +37061045317, эл. почта: navicku.ukis@gmail.com

LOMBRICOMPOST 100% engrais écologique, naturel, organique et sans produits chimiques (compost de vers de terre).


Le lombricompost enrichit la structure du sol, revitalise le sol, augmente la résistance des plantes à divers facteurs et maladies, facilite l'enracinement et la greffe des plantes, empêche le flétrissement, accélère la croissance des plantes et stimule la récolte jusqu’à 100% plus abondante. Le lombricompost est riche en nutriments: azote (N), phosphore (P), potassium (Ka), et oligo-éléments: fer (Fe), calcium (Ca), magnésium (Mg), cuivre (Cu), bore (B). Les effets revitalisants de lombricompost durent pendant 3-5 ans. Ce compost est inodore et ne contient pas de graines de mauvaises herbes. Il est parfait pour la restauration des sols en cas d'épuisement du sol. Il n'y a pas besoin de fertilisation supplémentaire.

Conseils d'utilisation:
La revitalisation du sol et de culture de légumes dans des lits: 0.5-1L / 1m2. Mélanger le lombricompost avec une couche de terre, puis verser de l'eau.
La germination des graines et la croissance des pousses: mélanger le lombricompost et le sol dans la proportion de 1: 4.
Replanter des légumes et des fleurs: le lombricompost et le sol mélanger dans la proportion de 1: 4.
La fertilisation des arbres fruitiers, baies produisant des arbustes (fraise), les plantes décoratives et plantes d'intérieur: répandre 0,5 litre de lombricompost autour d’une plante et le mélanger avec le sol.
La fertilisation, épandage des cultures arables (pomme de terre, blé, etc.): étaler 2-3 tonnes de lombricompost par hectare.
Date d’expiration agrotechnique: illimitée
Composition: lombricompost 100%. Acidité: pH 6,5-8. Teneur en eau: 40-50%. Quantité: 10L. Fabricant: Ferme de Navickai, Village d’Alksnenai, Vilkaviskis r., Lituanie. Tel. +370 610 45317, e-mail: navicku.ukis@gmail.com